Bericht aan de leden van de deelmarkt Verenigde Koeriers- en Expresbedrijven:

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van uw deelmarkt is onder meer gesproken over de problematiek van het illegaal verrichten van beroepsgoederenvervoer door bedrijven die niet beschikken over de verplichte NIWO-vergunning. Teneinde de omvang en de ernst van deze problematiek in de deelmarkt koeriers- en expresbedrijven inzichtelijk te krijgen, is besloten alle deelmarktleden te verzoeken verdenkingen van beroepsgoederenvervoer zonder verplichte NIWO-vergunning aan ons (TLN/VKE) te melden.

Melding via TLN kan anoniem
De melding van beroepsgoederenvervoer zonder verplichte NIWO-vergunning via TLN kan anoniem; wij nemen de melding dan van u over. U kunt hiervoor het meldformulier gebruiken van de ILT. Wij verzoeken u nadrukkelijk het formulier zo volledig en duidelijk (blokletters) mogelijk in te vullen en naar ondergetekende (pjonkers@tln.nl) te sturen.

Schroomt u niet te blijven melden.
Mede gezien de beperkte controlecapaciteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen we helaas niet verwachten dat iedere melding van oneigenlijk beroepsgoederenvervoer direct wordt opgevolgd c.q. aangepakt. Schroomt u echter niet om uw melding na enige tijd te herhalen zodra u het vermoeden heeft dat het betreffende gemelde bedrijf nog steeds illegaal actief is.

Ten slotte
Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks op de website van de ILT uw melding van oneigenlijk beroepsgoederenvervoer doen. ILT doet echter niets met anonieme meldingen. We willen met deze oproep zelf juist een goed beeld krijgen van de grootte van de problematiek. Bovendien helpen uw meldingen ons om de noodzaak van handhaving en het belang van een goed functionerende Inspectie richting politiek en ministerie te benadrukken.

In afwachting van uw reacties!

Met vriendelijke groet,

Transport en Logistiek Nederland
afd VKE

Boris Pasternaklaan 22
Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer
T 088 45 67 235, F 088 45 67 280

pjonkers@tln.nl, I www.tln.nl