22-04-2020  De sector transport en logistiek heeft een Corona protocol. Transport en Logistiek opgesteld in overleg met de rijksoverheid. Runner Koeriersdienst volgt deze aanwijzingen betreffende het covid-19 protocol. Dit biedt duidelijkheid aan werkgevers, opdrachtgevers, zzp’ers en werknemers (ook uitzendkrachten en oproepkrachten) over hoe er in het wegtransport en de logistiek veilig en gezond doorgewerkt kan worden ten tijde van de coronacrisis en de anderhalvemetereconomie.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM, de overheid en de Europese Commissie. Afspraken in het Coronaprotocol ‘Veilig en gezond doorwerken’ zijn onder andere:
•    Wij hebben een coördinator binnen het bedrijf die centraal aanspreekpunt is voor vragen.
•   Er zijn aangepaste procedures van klanten welke van tevoren bij chauffeurs bekend zijn. Er zijn desinfectans en wegwerphandschoenen beschikbaar voor medewerkers voor gebruik onderweg.
•    Wij voorkomen dat meerdere medewerkers bij elkaar komen.
•    Bij wisseling van de bezetting wordt de cabine ontsmet.  
•    De 1,5 meter afstand wordt in acht genomen.

-Afhandeling ontvangstbewijs: in overeenstemming met de klant wordt door de koerier de naam van de ontvanger genoteerd ipv ondertekening op apparatuur of vrachtbon
-wordt eventueel een foto op afleverlocatie gemaakt
-vraagt de koerier uitdrukkelijk of er sprake is van besmetting waar huisbezoek onvermijdelijk is voor de pickup of aflevering of de 1,5 meter niet in acht genomen kan worden.
-en blijft de chauffeur uiteraard thuis bij de minste symptomen van verkoudheid of coronavirus
-op kantoor bij Runner worden de afstanden en hygiene maatregelen in acht genomen


In overleg met relaties kunnen wij onze service aanpassen aan hun voorzorgmaatregelen, zoals wij deze bijvoorbeeld in acht nemen bij onze
koeriersactiviteiten voor ziekenhuizen, artsenpraktijden en laboratoriums.