AVG: betreft de nieuwe Privacy Verklaring.
De Autoriteit Persoonsgegevens vereist dat per 25 mei 2018 elk bedrijf, van zzp’er tot multinational een privacy statement / verklaring heeft, waarin zij publiekelijk weergeven hoe men omgaat met privacy gevoelige informatie. Een redelijke klus waar men een jaar geleden van op de hoogte zijn gebracht, maar waar we – april 2018 – nog weinig van gerealiseerd zien. Van belang is ook het volgende: “Maakt u, zodra de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt, gebruik van de diensten van een verwerker (nu nog ‘bewerker’ genoemd)? Dan zijn u en de verwerker verplicht om een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst (zie artikel 28, lid 3 van de AVG).” Zie  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Een hulp handige tool: https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/welkom
Onder op onze website vind u de Privacy Statement van Runner Koeriersdienst.