Niwo nieuwsbrief dd 20-2-2013

Vakdiploma’s te huur 
 Met enige regelmaat verschijnen advertenties op internet, waarin vakdiploma’s (ook wel getuigschriften van vakbekwaamheid genoemd) voor het beroepsgoederenvervoer te huur worden aangeboden. Deze advertenties zijn misleidend, omdat dit de indruk wekt dat een vakdiploma kan worden verhuurd respectievelijk ingehuurd, terwijl dit niet mogelijk is. Indien iemand de vakbekwaamheid inbrengt, dient hij of zij permanent leiding te geven. Of iemand permanent en daadwerkelijk leiding geeft, is afhankelijk van een aantal factoren. Meer informatie kunt u vinden op onze website (onder inbreng vakbekwaamheid) of u kunt hierover contact met ons opnemen.