Duitsland is het spoor bijster:
Omdat Duitsland per 1 jan. 2015 een minimumuurloon invoert van € 8,50
moet elke chauffeur die naar, in of door Duitsland rijdt, geregistreerd staan in Duitsland.
Melden via www.zoll.de
Ook dient hij de volgende documenten in het Duits vertaald bij zich te hebben:
– kopie arbeidsovereenkomst
– actuele loonstroken
– urenverantwoording
Deze documenten moeten vervolgens middels een in Duitsland benoemde zaakwaarnemer in Duitsland bewaard worden.
ZZP’ers dienen een op hun eigen naam geregistreerde Eurovergunning te kunnen overleggen.
Commentaar:
Zou elk land deze kolder invoeren dan is Europa beter af met de oude grensposten.
Stel je voor dat je voor elk land deze vereisten zou moeten overleggen.
Gelukkig zijn er brancheverenigingen als TLN, die in Brussel vragen wat er met die Duitsers “los” is.
Maar gaan ze in Duitsland vanaf 1 jan. 2015 op de bovenstaande onzin controleren, dan staat transporterend Europa op dat moment stil want er zal nagenoeg geen chauffeur aan de vereisten kunnen (en willen) voldoen.
Leden van TLN worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.