Prijsvechters in de koeriersbranche zonder vergunning zullen hierdoor verdwijnen.

Met het 10 stappenplan van de FNV wordt onderstreept waar TLN en de EVO zich voor hebben uitgesproken: het beroepsgoederenvervoer koppelen aan de Niwo-vervoervergunning vanaf 0 kg.
En wel iedereen die beroepsmatig vervoert, verplichten over een vervoersvergunning te beschikken. Of in loondienst bij een vergunninghoudend bedrijf te zijn. Dit zal de koeriersbranche doen veranderen.
Zeker als de verlader ook daadwerkelijk aansprakelijk wordt gesteld indien zij vervoer laten verrichten door niet vergunninghoudende autobezitters. Of aan bedrijven die hun vervoersvergunning “verhuren” aan onderaannemers, zzp’ers, die daardoor menen dat ze onder de huidige wetgeving uitkomen waarin 500kg bij wet is vastgesteld. Een aantal grote verladers besteden hun werk uit aan dit soort illegale praktijken. Daar komt met de beoogde 0-kg grens een definitief einde aan.

Ofwel, de werkgevers en werknemersverenigingen staan soms schouder aan schouder.

Het FNV-10 puntenplan:
1. Maak opdrachtgevers ook aansprakelijk voor naleving van de cao.
2. Ook vakbonden moeten opdrachtgevers aan kunnen spreken op naleving van de cao.
3. Netto verblijfskostenvergoeding is geen loon. Pas de wet hierop aan.
4. Koppel de NIWO- vergunning aan het kenteken waarmee het bedrijf rijdt.
5. Opdrachtgevers moeten ook verantwoordelijk zijn bij overtreding van de cabotageregels.
6. In Nederland moeten buitenlandse bedrijven zich laten registreren als ze hier cabotageritten uit willen voeren.
7. Maak de NIWO verantwoordelijk voor de registratie van de uitzendbureaus in de transportsector.
8. Je bent of werknemer of een echte zelfstandige. Arbeidsovereenkomsten zijn de norm.
9. De vergunningplicht moet gelden vanaf 0 kg.
10. Maak opdrachtgevers mede verantwoordelijk voor naleving van de rij- en rusttijden.

Prijsvechters in de koeriersbranche die de wetten nu nog overschrijden maar ongemoeid blijven, zullen hierdoor geheel verdwijnen.